Köpa Zyban i Helsingborg, billig Zyban till salu utan recept

Zyban medicinering används för att behandla depression. Det kan förbättra ditt humör och känslor av välbefinnande. Det kan fungera genom att återställa balansen av vissa naturliga ämnen (dopamin, noradrenalin) i hjärnan.
zyban1

ANNAN ANVÄNDNING: Det här avsnittet innehåller användningar av denna drog som inte är listade i den godkända professionella märkning för drogen, men som kan förskrivas av din läkare. Använd denna drog för ett tillstånd som anges i detta avsnitt endast om den har så ordinerats av din läkare.

Bupropion kan användas för att behandla attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), eller för att hjälpa människor att sluta röka genom minskade cravings och abstinenseffekter. Det kan också användas för att behandla bipolär sjukdom (depressiv fas) eller för att förhindra årstidsbunden depression (SAD), en typ av depression som inträffar varje år vid samma tidpunkt (t.ex. under vintern).

Hur du använder Zyban

Läs Medicinering Guide från din apotekspersonal innan du börjar använda bupropion och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen med eller utan mat enligt anvisningar från din läkare, oftast två gånger om dagen. Om du har magbesvär, kan du ta denna medicin med eller efter en måltid eller ett mellanmål. Ta den första dosen så snart du vaknar på morgonen och den andra dosen minst 8 timmar senare, eller ta enligt anvisningar från din läkare. Med denna medicin sent på dagen kan orsaka sömnproblem (insomni). Ta denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig att komma ihåg, ta det vid samma tid varje dag.

Inte krossa eller tugga detta läkemedel. Detta kan frigöra allt läkemedel på en gång, vilket ökar risken för biverkningar. Också, inte dela tabletterna om de inte har en poäng linje och din läkare eller apotekspersonal säger att du ska göra det. Svälj hela eller delade tabletter utan att krossa eller tugga.

Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd, leverfunktion, och svar på behandlingen. För att minska risken för biverkningar, kan din läkare hänvisa dig att starta denna medicin vid en låg dos och gradvis öka dosen. Öka inte dosen eller använd denna drog oftare eller längre än föreskrivna. Ditt tillstånd kommer inte att förbättra något snabbare och risken för biverkningar ökar.

Sluta inte att ta detta läkemedel utan att rådfråga din läkare. Din dos kan behöva trappas ned successivt.

Det kan ta fyra veckor eller längre innan du får full nytta av detta läkemedel. Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller om det förvärras.

Leave a Reply