Köpa Cipro i Helsingborg, billig Cipro till salu utan recept

Cipro läkemedel används för att behandla en rad olika bakterieinfektioner. Ciprofloxacin tillhör en klass av läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det verkar genom att stoppa tillväxten av bakterier.
cipro

Detta antibiotikum behandlar endast bakterieinfektioner. Det kommer inte att fungera för virusinfektioner (såsom förkylning, influensa). Onödig användning eller missbruk av något antibiotikum kan leda till dess minskade effektivitet.

Hur du använder Cipro

Läs Medicinering Guide och, om möjligt, bipacksedeln från din apotekspersonal innan du börjar ta ciprofloxacin och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen med eller utan mat enligt anvisningar från din läkare, oftast två gånger om dagen på morgonen och kvällen.

Tabletten kan ha en bitter smak om du dela, tugga eller krossa den innan du tar den. Tillverkaren rekommenderar att svälja tabletten hel av denna anledning.

Doseringen och behandlingslängden är baserad på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Drick mycket vätska när du tar detta läkemedel om inte din läkare säger något annat.

Ta denna medicin minst 2 timmar före eller sex timmar efter intag av andra produkter som kan binda till det, minskar dess effektivitet. Fråga apotekspersonalen om de andra produkter som du tar. Några exempel är: kinapril, sukralfat, vitaminer / mineraler (inklusive järn och zink tillägg), och produkter som innehåller magnesium, aluminium eller kalcium (t.ex. antacida, didanosin lösning, kalciumtillskott).

Kalcium-rika livsmedel, inklusive mejeriprodukter (såsom mjölk, yoghurt) eller kalcium-berikade juice, kan också minska effekten av denna medicin. Ta denna medicin minst 2 timmar före eller sex timmar efter att ha ätit kalcium-rika livsmedel, såvida du äter dessa livsmedel som en del av en större måltid som innehåller andra (icke-kalcium-rika) livsmedel. Dessa andra livsmedel minska kalciumbindningseffekten .

Fråga din läkare eller apotekspersonal om säkert med kosttillskott / byten med denna medicin.

Antibiotika fungerar bäst när mängden läkemedel i kroppen hålls på en konstant nivå. Därför ta detta läkemedel vid jämnt fördelade intervall.

Fortsätt att ta denna medicin tills hela föreskrivna beloppet är klar, även om symtomen försvinner efter några dagar. Stoppa medicinering för tidigt kan leda till en återgång av infektionen.

Tala om för din läkare om din tillståndet kvarstår eller förvärras.

Leave a Reply